Get Adobe Flash player

Kinezyterapia - leczenie ruchem

Kinezyterapia (gr. kinesis – ruch) – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca.

Między innymi wyróżnić możemy:

  • ćwiczenia bierne- wykonywane przez terapeutę ciągły bierny ruch bez czynnego udziału pacjenta,
  • ćwiczenia izometryczne- czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości,
  • ćwiczenia samowspomagane- pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni,
  • ćwiczenia czynne- ćwiczenia wykonywane przy współudziale pacjenta.