Get Adobe Flash player

Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja pourazowa prowadzona jest dla przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej tak aby pacjent mógł wrócić do pracy, swojego hobby oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Rehabilitacja ta ma na celu przywrócenie:

  • pełnej ruchomości stawów,
  • siły mięśniowej,
  • czucia głębokiego,
  • samodzielności w wykonywaniu czynności codziennych.