Get Adobe Flash player

Galeria sentencji o zdrowiu

"Mens sana in corpore sano" - W zdrowym ciele zdrowy duch.
Juwenalis

: :

"Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim a bogactwo trzecim".
Platon

: :

"Zdrowie jest tym czynnikiem, który daje poczucie,
iż właśnie jesteśmy w najlepszym okresie naszego życia".
Franklin Pierce Adams

: :

"Nie życie, lecz zdrowie jest życiem".
Marcjalis

: :

"Lekarstwa nie zawsze są konieczne,
ale wiara w wyzdrowienia jest niezbędna".
Norman Cousins

: :

"Ludzie błagają Boga o zdrowie.
Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli,
że zachowanie zdrowia leży w jego własnych rękach".
Demokryt

: :

"Gdybym miał w tej sprawie coś do powiedzenia,
uczyniłbym zaraźliwym zdrowie, a nie chorobę".
Robert Gren Ingersoll

: :

"Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu,
że dziś - praktycznie biorąc - nikt już nie jest zdrowy".
Bertrand Russell